นิทรรศการ "สุขพอดี ชีวิตดีพอ เริ่มต้นวันนี้ที่ตัวคุณ"


นิทรรศการ "สุขพอดี ชีวิตดีพอ เริ่มต้นวันนี้ที่ตัวคุณ"  แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 โซน ดังนี้

1. กินเป็น เห็นสุข
2. รู้ทันภัยเงียบที่ซ่อนอยู่ในอาหารรสหวาน/มัน/เค็ม
3. เริ่มต้นที่ออกกำลังกาย
4. พิสูจน์ความฟิตของร่างกายและคุณค่าของการออกกำลังกาย
5. เห็นสุข แค่จัดสรร เรียนรู้เคล็ดลับในการจัดสรรชีวิตให้สมดุล ทั้งเรื่องเงิน งาน และเวลา