นิทรรศการ 'รักไร้ควัน' คุณกล้าพอไหม?


เพราะความรักเป็นสิ่งที่ทำให้ใครสักคนกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ นิทรรศการ "รักไร้ควัน" จึงนำความรักมาขยายเพื่อเปลี่ยนเป็นกำลังใจให้เกิดจุดเริ่มต้นในการเลิกสูบบุหรี่ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 โซน ดังนี้

โซน 1 จริงหรือ? ที่ว่าเท่! เพื่อ "กระตุก-ทบทวน-ชวนคิด" พูดคุยกันในท่าทีของเพื่อนที่เข้าใจ ชี้ชวนให้ตั้งคำถามถึงการสูบบุหรี่
โซน 2 คุณค่า คุณฆ่า ร่วมสำรวจความคิดและความรู้สึกภายในจิตใจ ผ่านข้อเท็จจริงของการใช้เวลา พื้นที่ และผลกระทบจากการตัดสินใจ...ที่จะเกิดขึ้นต่อตัวคุณ สังคม และสิ่งแวดล้อม คุณเลือกได้ว่าจะเป็นคนมี "คุณค่า" โดยไม่ต้องพึ่งพาบุหรี่ หรือจะกลายเป็นคุณ "ฆ่า" คนที่คุณรักโดยไม่ตั้งใจ พร้อมพบกับครั้งแรกของการเรียนรู้เรื่องบุหรี่ ผ่านเกมสเตชั่น ที่คุณต้องร่วมกันสู้ เพื่อคนที่รักและโลกใบนี้
โซน 3 เพราะคุณเป็นที่รัก ชมนวัตกรรมต้นแบบเพื่อสร้างโลกไร้ควันจากภาคีเครือข่ายที่ร่วมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และส่งต่อความรัก กำลังใจของคุณด้วยการ "กด like ให้เพื่อน love" พร้อมกับช่วยกันเติมลมหายใจสะอาดเพื่อสร้างสังคมปลอดควันบุหรี่ ให้ทุกลมหายใจมีแต่อากาศบริสุทธิ์ ให้คุณมี "เวลา" และ "พื้นที่" ในการอยู่ร่วมกับคนที่คุณรักมากขึ้น
การจัดพื้นที่นิทรรศการยังใช้สีสัน การตั้งคำถาม การชวนให้ตอบ โดยใช้เกมส์ที่ถูกพัฒนามาเพื่อนิทรรศการโดยเฉพาะ เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการมีส่วนร่วมตลอดการชมนิทรรศการ โดยจุดแรกจะเป็นการใส่ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ ผู้ที่มีประวัติไม่เคยสูบบุหรี่ก็จะมีพลังในเกมส์มากกว่าคนที่สูบบุหรี่ ทำให้สามารถฝ่าฟันและผ่านด่านไปได้อย่างง่ายๆ กระตุกต่อมคิดว่า การสูบบุหรี่ นอกจากไม่ได้เท่อย่างที่คิด ยังทำให้ร่างกายอ่อนแอ โดยปิดท้ายที่ความรัก การให้กำลังใจเพื่อนำไปสู่การเลิกสูบบุหรี่ในที่สุด
ตลอดนิทรรศการ จะมีการเปรียบเทียบ ทำให้ง่ายๆ ตรงใจและได้ฉุกคิด เช่น บุหรี่ 1 มวน ใช้เวลาสูบประมาณ 7 นาที ใน 1 วันโดยเฉลี่ยคนไทยสูบ 10 มวน ก็เท่ากับ 1 ชั่วโมง 10 นาที ซึ่งเวลาดังกล่าวสามารถทำอะไรที่สร้างสรรค์ได้อีกมากมาย เช่น เล่นกีฬา อ่านหนังสือ เล่นดนตรี ในเวลาที่เท่ากันนี้ เป็นต้น