กศน.อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

ดยมีนานายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้ จรวดขวดน้ำ
2. ฐานการเรียนรู้ โลกใต้เลนส์
3. ฐานการเรียนรู้ เฟตดวงจันทร์

4. ชมท้องฟ้าจำลอง
5. ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์

รูปภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

ดยมีนานายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้สนุกกับการจมการลอย
2. ฐานการเรียนรู้ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง
3. สนุกกับ science show

4. ชมท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ STEM ศึกษา
กศน.อำเภอศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ STEM ศึกษา

กศน.อำเภอศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

รูปภาพกิจกรรม กศน.อำเภอศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

 

การอบรมถ่านชีวภาพ (ไบโอชาร์) เพื่อการปรับปรุงดิน วันที่19 มิถุนายน 2561

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 กศน.อำเภอป่าติ้ว ได้เข้ารับการอบรมถ่านชีวภาพ (ไบโอชาร์) เพื่อการปรับปรุงดิน 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

รูปภาพโครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่ชุมชน

 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ STEM ศึกษา กศน.อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ STEM ศึกษา
วันที่ 21 มิ.ย.61  กศน.อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
- กิจกรรมกังหันลมซุปเปอร์แมน
- กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
- กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

รูปภาพกิจกรรม กศน.อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์