รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ต.ค. 12 2563

   รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

          1.1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

          1.2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

          1.3 ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

2. กลุ่มงานบริการ

          2.1 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

Read 1888 times
Rate this item
(0 votes)

About The Author